Alchemy Eye 8.0

Najnowsza wersja aplikacji służącej do ciągłego monitorowania serwera. W przypadku wystąpienia błędów program informuje o zaistniałej sytuacji administratora sieci, przesyłając mu informację, np. na telefon komórkowy, pager lub wiadomość email. Dzięki tej funkcji chronione są dane firmy oraz zmniejsza się prawdopodobieństwo kosztownego uszkodzenia sieci. W momencie awarii Alchemy Eye sporządza szczegółowy plik logów. Jest w stanie monitorować wszystkie rodzaje serwerów, używając różnych protokołów oraz serwisów, włączając w to: TCP/IP, ICMP (ping), IPX/SPX, Oracle Server i kilkanaście innych.

W najnowszej wersji dodano opcję, która umożliwia administratorowi ograniczenie dostępu do wybranych folderów przez interfejs "webowy". Ponadto w głównym oknie programu pojawia się informacja o "żywych" i "martwych" serwerach. Wprowadzono również niewielkie zmiany i usprawnienia.