SyncFolders 3.2.177

SyncFolders to darmowy program do synchronizacji folderów. Każdy z nich może mieć dowolną ilość pod-folderów, a także mogą znajdować się na osobnych dyskach, wliczając w to dyski sieciowe i pamięci przenośne. Synchronizacja może odbywać się przyrostowo, czyli dodawane są tylko nowe pliki, lub też za każdym razem na nowo kopiowane są wszystkie.

SyncFolders pozwala na wykonywanie planowych synchronizacji. Niestety, brak polskiej wersji językowej programu. Z podobnych polecamy FreeFileSync oraz BestSync,.