AlwaysMouseWheel 3.33

AlwaysMouseWheel to program ulepszający przewijanie (scroll) za pomocą myszki. Aplikacja pozwala na przewijanie zawartości nieaktywnego okna. Istnieje także możliwość aktywowania okna za pomocą przewijania (bez klikania przyciskami myszki). W najnowszej wersji wprowadzono kilka drobnych poprawek.

AlwaysMouseWheel umożliwia także wykorzystania kółka myszki do regulowania głośności. Program znajduje się w wersji przenośnej - nie ma potrzeby jego instalowania.