DocArena 6.5.3

DocArena to innowacyjny edytor tekstowo-graficzny dla producentów, biur projektowych i wykładowców (osób zajmujących się szkoleniami). Zastosowania: podręczniki, opisy i specyfikacje projektów, materiały szkoleniowe, opracowania naukowo-techniczne, prezentacje, karty techniczne.

DocArena ułatwia pracę nad złożonymi opracowaniami, posiada graficzny edytor interaktywnych plansz, diagramów i stron tytułowych, a także wygodny edytor wzorów. Opracowania aplikacja składa do formatów: PDF (dokumenty i kompletne książki), CHM (podręczniki i interaktywne prezentacje w formie e-book), HTML (bazy wiedzy on-line), EPUB (książki w formie e-book).

Wersja6.5.3 to między innymi:

- no­we op­cje hi­per­łą­czy, do­stęp­ne na za­kład­ce Kon­tek­sto­wo w ok­nie Łącz do...

- wie­lo­krot­ny wzrost szyb­ko­ści dla HTML, CHM, EPUB i RTF, du­ży dla PDF.

- Vec­to: moż­na cof­nąć i pow­tó­rzyć wszel­kie zmia­ny w ele­men­tach wszyst­kich ty­pów. Ope­ra­cje Cof­nij oraz Pow­tórz na hi­per­tek­ście są zsyn­chro­ni­zo­wa­ne z ope­ra­cja­mi na in­nych ele­mentach.

- i inne

UWAGA

Wersja demo posiada ograniczenia w zakresie składu tekstu i rysunków.


Liczba pobrań: 1569
Cena/licencja:Demo
Producent/dystrybutor:Proidea Software
Rozmiar:65.98 MB
Nazwa pliku: DocArenaSetup6.5.3.exe

Ocena:
Twoja ocena:
Pobierz program Nowa wersja
Programy producenta
Liczba pobrań: 1569
Cena/licencja:Demo
Producent/dystrybutor:Proidea Software
Rozmiar:65.98 MB
Nazwa pliku: DocArenaSetup6.5.3.exe

Ocena:
Twoja ocena:
Pobierz program Nowa wersja
Programy producenta
Program miesiąca