FileSearchy 1.22

FileSearchy to aplikacja, dzięki której wyszukasz potrzebne dokumenty. Program może wyszukiwać konkretne nazwy lub słowa kluczowe. Co istotne jednocześnie można szukać kilku plików. Ciekawym rozwiązaniem jest tryb 'Modified between' pozwalający na wskazanie plików modyfikowanych we wskazanych ramach czasowych. W najnowszej wersji udało się wprowadzić kilka mniejszych poprawek i ulepszeń.

FileSearchy umożliwia wyszukiwanie poprzez wykluczanie określonych nazw lub słów kluczowych. Ponadto możliwe jest wyszukiwanie słów kluczowych nie tylko w nazwach, ale i w zawartości plików. Działanie to możliwe jest w przypadku plików PDF lub plików w formacie Microsoft Office.