USB Drive Letter Manager (64-bit) 4.8.6.0

USB Drive Letter Manager to program, dzięki któremu użytkownik może sam nadawać litery poszczególnym napędom w komputerze. Pozwala to na unikanie konfliktów, gdy np. system błędnie przyporządkuje daną literę i nie wykrywa przez to urządzenia podpiętego przez USB.

USB Drive Letter Manager jest dostępny za darmo dla użytkowników prywatnych oraz w celach edukacyjnych (dla szkół, itp.). Aby wykorzystywać aplikację w firmie, należy wykupić licencję od producenta. W najnowszej wersji dodano kilka nowych funkcji (między innymi w linii komend) oraz usprawniono już istniejące. Zlikwidowano również zauważone bugi.