Talend Open Studio 5.4.2

Talend Open Studio to darmowy program, który wchodzi w skład zestawu narzędzi do integracji danych w dowolnej skali, od drobnych migracji plików do dużych hurtowni danych. Obsługuje ETL, modelowanie zadań i procesów, analizę wpływu oraz dużą ilość kreatorów upraszczających pracę, a także obsługę rozproszonego systemu plików Hadoop (Amazon EMR, Cloudera, IBM PureData, Hortonworks, MapR, Pivotal Greenplum, Pivotal HD, SAP HANA), co umożliwia przeprowadzanie analiz na wielką skalę.

Talend Open Studio to aplikacja pozwalająca na optymalizację działań i pracy. W najnowszej wersji dodano kilka nowych funkcji oraz usprawniono już istniejące. Zlikwidowano również zauważone bugi.