AutoHideDesktopIcons 2.61

AutoHideDesktopIcons to niewielka aplikacja, dzięki której możesz ukrywać lub odkrywać ikony znajdujące się na pulpicie komputera. Po uruchomieniu systemu wszystkie ikony są domyślnie ukryte. Wciśnięci wybranego wcześniej klawisza na wybranej przestrzeni pulpitu doprowadzi do aktywacji ikon.

AutoHideDesktopIcons umożliwia także ukrywanie paska zadań. Twórca aplikacji jest Nenad Hrg. W tym wydaniu aplikacji wprowadzono opcjonalną funkcję - pokazywanie ikon podczas najechania myszką na pasek.