Księga Przychodów i Rozchodów KPiR 2.15.A

Księga Przychodów i Rozchodów KPiR to zaawansowane i profesjonalne narzędzie, przeznaczone dla biur rachunkowych. Poza typową funkcjonalnością charakterystyczną dla linii programów KPiR, aplikację wyposażono w moduł planowania pracy, prezentacje statystyk księgowania, możliwość współpracy zdalnej z pracownikiem pracującym poza biurem, oraz opcje definiowania zamknięcia miesiąca rozliczeniowego. Ponadto nowoczesne rozwiązanie w postaci ekranu startowego, pozwala na prezentacje w formie wykresu przychodów, kosztów i dochodów przedsiębiorstwa oraz przegląd aktualnych parametrów stawek i składek ZUS. Jest to rozwiązanie niezwykle funkcjonalne, stale i szybko aktualizowane do zmieniających się regulacji prawnych.

Księga Przychodów i Rozchodów KPiR w tej wersji wprowadza następujące zmiany:

Wprowadzone udogodnienia:

- możliwość tworzenia odnośników (linków do stron www, plików) i załączników dla firm, właścicieli, pracowników czy wierszy księgi. Funkcja ta pozwala na przechowywanie i szybki dostęp do informacji dotyczących firm, właścicieli, pracowników czy wierszy księgi.

- rozszerzyliśmy długości kluczowych pól tekstowych. Rozszerzenia pól dotyczą: nr dowodu wewnętrznego, nr dowodu ryczałtowego, nr dowodu wiersza księgi, nr faktury, nr dowodu wpisu w rejestrze VAT, nr dowodu wpisu struktury kosztów, nr rachunku w ewidencji wyposażenia, nr rachunku w ewidencji kosztów samochodów, nazwy pozycji dowodu wewnętrznego, danych kontrahenta: Imię i nazwisko \ nazwa firmy oraz adresu, opisu zdarzenia gospodarczego, rodzaju kosztów przy dodawaniu kosztów użytkowania dla samochodów prywatnych, nazwy rodzaju kosztów dla struktury kosztów, uwagi do rodzaju kosztów dla struktury kosztów, danych dotyczących wyjazdów w ewidencji samochodów, uwag do dowodu dla firmy będącej ryczałtowcem.

- udoskonaliliśmy wygląd oraz zastosowaliśmy podświetlenia pól wymaganych i sugerowanych najczęściej wykorzystywanych dialogów.

- pola wymagane zostały oznaczone kolorem czerwonym, natomiast kolorem żółtym zostały oznaczone pola sugerowane lub zawierające nieprawidłowe treści;

- umożliwiliśmy drukowania deklaracji PIT-11, PIT-28, PIT-40, PIT-8AR, PIT-4R oraz VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-26, VAT-UE i VAT-UEK z numerem referencyjnym UPO.

- na liście e-Deklaracji dodaliśmy nową opcję „Deklaracja''. Po wybraniu opcji „Deklaracja” wygenerowana zostanie deklaracja z numerem referencyjnym UPO (plik PDF) i zapisana do wskazanego przez użytkownika katalogu.

- przyspieszyliśmy i uprościliśmy proces przepisywania korekty kosztów z poprzedniego roku.

UWAGA

Wersja trial ważna jest przez 30 dni lub 60 uruchomień programu. Po upływie tego czasu (lub po 60 uruchomieniu) działanie programu nie zostanie w żaden sposób ograniczone, a jedynie znacznie spowolnione.