FreeOTFE 5.21

FreeOTFE umożliwia tworzenie wirtualnych kontenerów, które po podłączeniu (zamontowaniu) widoczne są w systemie jako kolejny dysk twardy. Wszystkie dane zapisane w takim woluminie są szyfrowane, a cały proces odbywa się w sposób niezauważalny. W aplikacji zaimplementowano wiele algorytmów szyfrowania (AES, Twofish, Serpent) oraz funkcji skrótu (SHA-512, RIPEMD-320, Tiger). Program umożliwia zaszyfrowanie partycji (woluminu) lub całego dysku. Alternatywą dla tej metody jest utworzenie wirtualnego kontenera w postaci pliku, który przechowuje zaszyfrowane dane użytkownika.

FreeOTFE Explorer pozwoli ci na dostęp do zawartości zaszyfrowanych woluminach także na komputerach, na których nie posiadasz uprawnień administratora. To ważne, bowiem wiele konkurencyjnych aplikacji, z uwagi na brak możliwość zainstalowania sterownika dysku, nie działa poprawnie, jeśli uruchamiane są z konta zwykłego użytkownika. Zwróć uwagę, że w programie FreeOTFE Explorer szyfrowanie danych nie odbywa się w locie. Aby edytować plik, skopiuj go najpierw na niezabezpieczony nośnik, zapisz na dysku i ponownie zaszyfruj w programie.