AQQ SolarWave 3.0.0.11

AQQ jest komunikatorem internetowym, dzięki któremu istnieje możliwość kontaktu nie tylko z osobami połączonymi przez sieć Jabber/XMPP, ale także korzystającymi z innych komunikatorów, takich jak Gadu-Gadu, Tlen, Google Talk i Spik. Dzięki programowi można łatwo importować swoje dotychczasowe kontakty prosto do AQQ. Program umożliwia wysyłanie darmowych wiadomości SMS za pośrednictwem bramek polskich operatorów.Do dyspozycji użytkowników są też czaty publiczne oraz rozmowy głosowe w ramach sieci Jabber/XMPP. Funkcjonalność programu uzupełnia bogata baza dodatków.

Rozwój programu AQQ cechuje się dużą dynamiką, głównie dzięki społeczności zgromadzonej wokół komunikatora, która aktywnie zgłasza napotkane błędy i zapewnia pomoc techniczną początkującym użytkownikom.

Zmiany w AQQ SolarWave 3.0.0.11

Ogromne zmiany w kompozycji Standard. Zarówno wizualne jak i funkcjonalne.

Poprawiono przestawianie atrybutu display dla niektórych elementów.

Poprawiono sprawdzanie czy kompozycja pracuje w nowym trybie.

Zmieniono obsługę atrybutów display ukrywających lub pokazujący niektóre elementy kompozycji.

Funkcje themsave: base64, createfile, createjson, createb64json zastąpiono jedną spójną funkcją themesave://createfile

Plik theme.js jest podpinany do każdej kontrolki IE w AQQ. Dodatkowo podpięty plik .js działa już prawidłowo.

AQQ nie podpina dłużej do kompozycji pliku .json

Zmieniono zasady trzymania ustawień przez kompozycje w folderze ThemeSettings (każda kompozycja zyskuje swój podfolder).

Kompozycje standardowe w katalogu themesettings są odznaczone suffixem _public.

Okno odtwarzacza YT można teraz "skinować" przy pomocy CSS.

Funkcje themesave://delete zastąpiono funkcją themesave://deletefile z rozszerzoną funkcjonalnością.

Poprawiono błąd z kopertą nowej wiadomości, która mogła pozostawać na ekranie pomimo odczytania wiadomości.

Do atrybutu nowego atrybutu base-href dodawane są dwa atrybuty data-themeset (zawiera ścieżkę do ustawień kompozycji) oraz data-appver (numer wersji AQQ).

Poprawiono odznaczanie kontaktów na nowego typu kompozycjach.

Usunięto z pliku elements.xml deklaracje klasy CSS dla niewidocznego licznika powiadomień. Zamiast tego, można korzystać z podklasy aqq-zero (czyli "newscounter aqq-zero").

Klasy groupswitch-img-on, groupswitch-img-off, groupvis-img-all, groupvis-img-active zostały przeniesione do nadrzędnego div-a z poprzedniego tagu img.

Dodano nowe funkcje themesave://scrollchanged i themesave://scrollend służące do inteligentnej auto-aktywacji opcji wstrzymywania przewijania w oknie rozmowy.

AQQ dodaje do plików *.htm plik scroll.css dzięki któremu możliwe jest skórkowanie suwaków w oknach kontrolek IE (np. lista kontaktów).

Zmieniono technikę zmiany domyślnego DOCUIHandler kontrolek IE na bardziej uniwersalny. Dodatkowo usunięto problem pojawiania się "ramki" wokół kontrolek IE przy ich inicjalizacji i stałych ramek na niektórych systemach operacyjnych.

Aby ułatwić skórkowanie wszystkich okien gdzie są kontrolki IE przy pomocy jednego pliku CSS - AQQ dodaje klasę przy wczytywaniu plików zawierających tag body. Klasy są następujące: aqq-window-sms, aqq-window-news, aqq-window-contacts, aqq-window-emots, aqq-window-archive, aqq-window-message, aqq-window-chat, aqq-window-addons oraz aqq-window-yt.

Do pliku elements.xml dodano nowy tag scroll który pozwala na modyfikacje wyglądu suwaków w całej aplikacji. Przykładowe użycie to <scroll size="5" buttonsize="0"/>.

Nowy tryb działania awatarów - nawet jeżeli kompozytor ustawi go jako aktywny może zostać przez AQQ wyłączony jeżeli ten wykryje w systemie przeglądarkę IE w wersji 8 (nowy tryb na niej nie działa).

AQQ do wczytywanych plików HTM dodaje tag base url który dodatkowo zawiera informacje na temat wersji programu którą kompozycja może przeczytać oraz ścieżkę do domyślnego folderu z ustawieniami kompozycji.

Dodano atrybut data-themepath do tagu base zawierający ścieżkę do aktualnej kompozycji.

Poprawiono problem który mógł powodować naliczanie dodatkowych urządzeń do puli konta administracyjnego (rzadki problem).

Dodano możliwość osadzania ramek przez kompozycje. Jej nazwa musi zawierać "aqq-frame" czyli np. aqq-frame-1.

W tagu Base umieszczona również numer kompozycji wizualnej.

SDK: Notyfikacja AQQ_CONTACTS_DELETE działa teraz również dla kontaktów spoza wtyczek.

Poprawiono proces zmiany hasła do kont Jabberowych.

Dla przejrzystości zamieniono kliki w divy: AQQ_ContactPopMenuClosed, AQQ_GroupPopMenuClosed, AQQ_AccountPopMenuClosed, AQQ_SMSPopMenuClosed, AQQ_NewsPopMenuClosed jednym klikiem o nazwie AQQ_PopMenuClosed.

Poprawiono bezpośrednie pobieranie plików z serwisu Dropbox.

Usprawniono sposób wyszukiwania na liście (optymalizacja prędkości i usunięcie animacji okienka).

Usunięto wszelkie opóźnienia w procesie automatycznego scrollowania zawartości okna rozmowy. Obrazki które się dopiero ładują wywołają scrollowanie przy użyciu zdarzenie onLoad.

Poprawki przy anulowaniu zmian w okienku dostosowania kompozycji.

Dodano klasy aqq-pinned oraz aqq-pinned-vip obejmujące cały kontakt dla liście (można przez to wyróżniać bardziej dokładnie przypięte kontakty za pomocą CSS kompozycji).

Tag CC_STATUSICON wyświetla ikonę tylko gdy opis dla kontaktu nie jest widoczny.

Dodano tag CC_MSGEDITCLICK służący do wywoływania menu wiadomości.

Poprawiono problem z zamykaniem chmurki informacyjnej jeżeli wyświetlane były na niej powiadomienia.

Wtyczka GG nie "skinuje" dłużej okien które do niej nie należą.

Wtyczka GG częściej wykorzystuje SDK do wyświetlania wiadomości.

AQQ nie "skinuje" dłużej systemowych okien dialogowych.

Systemowe okna dialogowe znane z Windows Vista i powyżej są od teraz w AQQ dostępne.

Okno transferów przeszło modernizacje (nowy wygląd).

Przy pojedynczym pliku przeciągniętym na okno rozmowy również pokaże się okno formy doręczenia jak w przypadku obrazków.

Zlikwidowano brzydki efekt mignięcia przy otwieraniu okna emotikon.

Zlikwidowano brzydki efekt mignięcia przy włączaniu AQQ z widoczną listą kontaktów.

Zaktualizowano komponenty AlphaControls do stabilnej wersji 9.10.

Na nowym typie kompozycji nie występuje problem pojawiania się menu kontekstowego od kontaktów przy klikaniu np. na główny toolbar.

Usunięto opcje "Aktywuj również na XP" w opcjach ustawień kompozycji wizualnej.

Poprawiono pokazywanie stażu kontaktów w chmurce informacyjnej.

Poprawiono brak spacji przed/po własnym nickiem/u w pokojach czatowych.

Z powiadomień RSS są obecnie usuwane tagi IFrame w celach bezpieczeństwa.

Niektóre powiadomienia mogły zawieszać AQQ jeżeli zwierały ramki z odnośnikami do nieistniejących stron.

Poprawiono proces wczytywania archiwum wiadomości przy pierwszym jego uruchomieniu.

Dodano możliwość dostępu do ustawień kompozycji prosto z okna głównego o ile styl normalny/hybrydowy jest aktywny (na kompozycji Standard).

Przyspieszono działanie archiwum. Przy zmianie rozmów AQQ niepotrzebnie mogło ładować dodatkowe rozmowy.

Rozwiązano problem z nawracającym powiadomieniem o migracji znajomych.

Usunięto zbędne dymki pojawiające się przy nawigowaniu na liście dat w oknie archiwum.

Funkcja pobierania z Dropbox-a w oknie rozmowy została rozszerzona na większą pulę rozszerzeń plików.

Okno zmiany ustawień kompozycji ma teraz swój odrębny przycisk "Zastosuj".

Dodano panel informacyjny w oknach gdzie następuje koloryzacja kontrolek IE.

Znacznie przyspieszono proces parsowania emotikon przez co cały program działa teraz szybciej.

Przyspieszono ładowanie historii oraz odbytych rozmów w oknie rozmowy (cała rozmowa dodawana jest do kontrolki IE za jednym zamachem).

AQQ zawsze będzie starać się odtwarzać filmy YT z najwyższą możliwą rozdzielczością.

AQQ nie wyświetla reklam w filmach YT.

Zlikwidowano białe miganie okien YT oraz dodatków dla AQQ.

Przy przeciąganiu pliku na okno rozmowy staje się ono automatycznie oknem "na wierzchu".

Ograniczono ilość ost. wiadomości wczytywanych w oknie rozmowy do 50.

Okno wyszukiwania kontaktów ma teraz ograniczenie rozmiarów.

Okno YT zyskało startową ikonę na środku ekranu póki film nie zostanie wczytany.

Jeżeli w systemie znajduję się przeglądarka IE w wersji 11, to odtwarzacz YT będzie mógł być wyświetlany przy użyciu HTML5 (również bez reklam).

Plik YT.htm jest teraz częścią integralną AQQ a nie kompozycji wizualnej.

Przyspieszono otwieranie okna rozmowy (znacząco).

Z zaawansowanych ustawień usunięto zbędną sekcje dotyczącą wersji odtwarzacza YT.

Dane na temat filmów YT są pobierane teraz przy pomocy GData API.

AQQ wykrywa, że niektóre filmy pochodzą od partnerów YT i otwiera je od razu w przeglądarce internetowej gdzie nie są zablokowane.

AQQ na niektórych listach może przy zaznaczonych elementach korzystać z koloru default-selected (plik elements.xml).

Dane na temat filmów YT są również pobierane w archiwum wiadomości.

Rozszerzone efekty wizualne nie skutkują dłużej zbyt długą animacją pojawiania się lub chowania listy kontaktów.

Istnieje możliwość zmiany kolejności typu powiadomień poprzez przeciąganie dodanych kanałów powiadomień przy pomocy myszy.

Forma doręczenia pliku kurczy się i usuwa zbędne przyciski jeżeli wysyłka dotyczy pliku a nie obrazka.

Forma doręczenia pliku prawidłowo maluje ikony efektem alpha-blend.

CTRL+D mógł otwierać okno wyszukiwarki kontaktów.

Poprawiono odznaczanie kontaktów przy ich wcześniejszym zaznaczaniem przy użyciu przycisku CTRL.

Klik w ikonę AQQ w zasobniku systemowym z przytrzymanym klawiszem CTRL przywraca schowane okna na głównym monitorze (funkcja działa tylko przy wielu monitorach).

Zoptymalizowano wyszukiwanie kontaktów na liście. Dodatkowo, puste grupy w trakcie wyszukiwania są ukrywane.

Przy wysyłaniu wiadomości do samego siebie potwierdzenie nie było odpowiednio odbierane.

Poprawiono przywracanie i chowanie okna głównego również w przypadku gdy okno kontaktów jest otwarte ale zakryte przez inne okno.

Przy chowaniu/pokazywaniu okna kontaktów AQQ nie widać już "pustego panelu".

Przy chowaniu okna rozmowy nie widać już "pustego panelu".

Poprawiono usuwanie kontaktów z listy zablokowanych gdy owe kontaktu nie figurują już na naszej liście kontaktów.

Migrator w przypadku tworzenia nowego konta kopiuje również aktualną wizytówkę konta z którego migrujemy.

Opcja "Wyślij wiadomość do.." mogła być czasami niewidoczna.

Ikony GG w oknie logowania pokazywane są bardziej precyzyjnie (gdy konta GG są skonfigurowane).

Poprawiono wyświetlanie hintów na przyciskach umieszczonych na pasku tytułowym.

Uaktualniono proces koloryzacji okna logowania do programu - uwzględnia zmiany jasności.

AQQ łączy się z serwerami Jabber (o ile serwer na to pozwala) protokołem TLS 1.2 / 1.1 i w ostateczności jak dotychczas 1.0.

Aktualizator nie przerywa pobierania danych z serwerów aktualizacyjnych, jeżeli jeden z nich nie odpowiada.

Instalator AQQ przed aktualizacją zamyka teraz wszystkie otwarte instancje komunikatora nie tylko pierwszą napotkaną.

Poprawiono problem z minimalizacją okien przy wyłączonej opcji animacji okien.

W pewnych sytuacjach w oknie rozmowy ikony stanu sieci FB mogły być nieprawidłowo wyświetlane.

Poprawiono problem z otwieraniem i kopiowaniem odnośników zawierających znak hash.

Dodano komunikat o błędnie przepisanej CAPTCHy przy rejestracji kont Jabberowych.

Drobne poprawki lokalizacyjne.

Strzałki rysowane w edytorze wycinka nie podlegają zmianie grubości (co powodowało rysowanie brzydkich strzałek).

Linia strzałki (bez grotu) w edytorze wycinka jest rysowana z zastosowaniem antyaliasing-u.

Rysowanie strzałek i linii w edytorze wycinka z wciśniętym klawiszem CTRL maluje je w pionowo i poziomo we wszystkich kierunkach.

Rysowanie elipsy z wciśniętym CTRL-em (równa średnica) jest możliwe we wszystkich kierunkach.

Rysowanie elipsy lub prostokąta z wciśniętym SHIFT-em (równa średnia) powoduje rozszerzanie promienia od punktu rozpoczęcia rysowania.

Poprawiono zawieszanie się aplikacji przy otwieraniu menu wysyłki obrazka, gdy w systemie znajduję się inna zawieszona aplikacja.

Przy otwieraniu menu wysyłki pliku na pasku statusu widać postęp wczytywania ostatnio wysłanych plików.

Funkcja "Pokazuj czas ostatniej aktywności kontaktu" została w wielu kwestiach poprawiona (chowanie/wyświetlanie daty, kopiowanie opisu).

Funkcja Google TTS kolejkuje czytane przychodzące wiadomości.

Usuwanie z widoku wiadomości z załącznikami usuwa również załączniki.

Instalator umieszcza skrót do AQQ na pulpitach wszystkich użytkowników Windows.

Przeglądarka usług pobiera i wyświetla teraz liczbę uczestników na czatach.

Wszystkie okna AQQ widoczne na pasku zadań Windows posiadają ikony HD.

Dodano wsparcie dla starszych wersji powiadomień Atom.

Włączenie lub wyłączenie źródła powiadomień skutkuje odświeżeniem listy powiadomień.

W oknie dodatków dla AQQ - dodatki w sekcji "Wszystkie" są posortowane według daty aktualizacji.

AQQ mogło próbować wyświetlać nieistniejące awatary.

W oknie pomocy usunięto nieaktualny dział o czatach. Okno można też teraz zamknąć przyciskiem ESC.

Zwiększono wydajność przy rozciąganiu okna archiwum.

Poprawiono ustawianie focusa na liście kontaktów po powrocie z innej zakładki.

Poprawiono przełączanie się pomiędzy kompozycjami z ikonami HD na liście kontaktów i bez nich.

Archiwum wiadomości, SMSów, notatek oraz statusów działa teraz w oparciu o bazę SQLite.

Całkowicie przebudowano proces wyszukiwania tekstu w archiwum na bardziej wygodny i intuicyjny.

Przy zmianie kompozycji na kompozycje bez pasków narzędziowych AQQ nie przestawia trwale stylu na kompaktowy.

Poprawiono zawieszanie się aplikacji przy wczytywaniu obrazków pochodzących z GG Dysku.

Poprawiono wolne zanikanie wiadomości informacyjnej o synchronizacji USB.

Synchronizator USB został przystosowany do obsługi nowej bazy danych.

Dodano nową funkcje dla kompozycji themesave://readfile (odwrotność do createfile, czyta zawartość pliku).

Informacja o ostatniej aktywności kontaktu jest chowana gdy nie jest już potrzebna (kontakt połączył się).

Przebudowano okno archiwum oraz listę kontaktów w niej zawartą.

Przyspieszono ogólne działanie i start archiwum wiadomości.

W trybie kopiowania wiadomości nie można już usuwać przyciskiem DELETE zawartości rozmów.

Drobne modyfikacje w licencji użytkownika (dostosowanie jej do obecnie panujących zasad).

Dodano możliwość wyboru w jakiej jakości mają odgrywać się filmy YouTube.

Na czatach można teraz wysyłać obrazki oraz wycinki (Dropbox/URL).

AQQ sprawdza czy edytor awatara danego kontaktu jest już otwarty zamiast otwierać drugą instancję okna.

SDK: Dodano notyfikacje AQQ_SYSTEM_TRAYICONIMAGE

SDK: Dodano notyfikacje AQQ_SYSTEM_TRAYICONIMAGEPATH

SDK: Dodano funkcje AQQ_SYSTEM_TRAYICONREFRESH

Chmurka informacyjna przy aktywnej aplikacji pełnoekranowej pokazuje się na samym dole ekranu.

Drobne poprawki wizualne w oknie rozmowu audio/video oraz w ustawieniach konferencyjnych.

AQQ nie zapisuje już dłużej transferów w pliku .cc

Archiwum wiadomości zyskało nowe zakładki z filtrami -> SMS, Transfery, YouTube, DropBox, Linki.

Z instalatora usunięto kompozycje ProStandard - jej wygląd można uzyskać na obecnej kompozycji Standard.