Windows File Protection Switcher 0.8 Beta

Narzędzie pozwala wyłączyć lub ponownie włączyć zabezpiecznie chroniące pliki systemowe (głównie biblioteki DLL) przed zamianą ich na niekompatybilne wersje. Należy uruchomic narzędzie z konta administratora systemu i kierować się wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Zalecamy dużą ostrożność w korzystaniu z tego programu, bo może on spowodować niestabilność działania systemu.