Księga Handlowa KsH 15.01.B

KsH to profesjonalny program finansowo-księgowy stworzony przez firmę Varico, przeznaczony do prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwach o dowolnym profilu działalności oraz w jednostkach budżetowych. Aplikacja umożliwia realizację wszelkich zaawansowanych operacji księgowych począwszy od tworzenia dowolnie zdefiniowanego planu kont, poprzez kompletną obsługę rozrachunków i rozliczeń z kontrahentami, a kończąc na możliwości generowania licznych raportów i zestawień.

Varico KsH toteż nowoczesne rozwiązanie w postaci ekranu startowego, stwarza możliwość prezentacji w formie wykresu przychodów, kosztów i dochodów przedsiębiorstwa w bieżącym roku rozliczeniowym oraz przegląd wybranych parametrów stawek i składek ZUS. KsH umożliwia obsługę operacji wewnątrzwspólnotowych i jest w pełni zgodna z Ustawą o VAT oraz Ustawą o Rachunkowości.

Wśród podobnych programów warto na pewno polecić także Faktury oraz PITy 2010.

Wersja oznaczona jako 15.01.B to ulepszenia:

- przykładowa baza danych na rok 2015;

- nowy wygląd okna głównego;

- dostosowanie do nowych regulacji w zakresie podatku VAT i podatku dochodowego: w tym m.in. dostosowanie do nowych zasad rozliczania VAT od samochodów, obowiązujących od 2014 r., w tym obsługa deklaracji VAT-26.

- nowe wzory deklaracji podatkowych oraz e-deklaracji m.in: PIT-28A (wersja 15), PIT-28B (wersja 13), PIT-11 (wersja 22), PIT-4R (wersja 5), PIT-8AR (wersja 5).

- możliwość masowego podpisania i wysyłki e-deklaracji podatkowych PIT-11 oraz PIT-40 (wiele e-deklaracji tego samego typu w jednej wysyłce).

- okresowa archiwizacja danych.

Aktualizacja parametrów na rok 2015:

Kwota najniższego wynagrodzenia.

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Aktualizacja stawek odsetek za zwłokę od należności podatkowych.