Księga Przychodów i Rozchodów KPiR 15.01.B

Księga Przychodów i Rozchodów KPiR to zaawansowane i profesjonalne narzędzie, przeznaczone dla biur rachunkowych. Poza typową funkcjonalnością charakterystyczną dla linii programów KPiR, aplikację wyposażono w moduł planowania pracy, prezentacje statystyk księgowania, możliwość współpracy zdalnej z pracownikiem pracującym poza biurem, oraz opcje definiowania zamknięcia miesiąca rozliczeniowego. Ponadto nowoczesne rozwiązanie w postaci ekranu startowego, pozwala na prezentacje w formie wykresu przychodów, kosztów i dochodów przedsiębiorstwa oraz przegląd aktualnych parametrów stawek i składek ZUS. Jest to rozwiązanie niezwykle funkcjonalne, stale i szybko aktualizowane do zmieniających się regulacji prawnych.

Księga Przychodów i Rozchodów KPiR w tej wersji to:

- nowy wygląd okna głównego;

- dostosowanie do nowych regulacji w zakresie podatku VAT i podatku dochodowego: w tym m.in. dostosowanie do nowych zasad rozliczania VAT od samochodów, obowiązujących od 2014 r., w tym obsługa deklaracji VAT-26.

- nowe wzory deklaracji podatkowych oraz e-deklaracji m.in: PIT-28A (wersja 15), PIT-28B (wersja 13), PIT-11 (wersja 22), PIT-4R (wersja 5), PIT-8AR (wersja 5).

- możliwość masowego podpisania i wysyłki e-deklaracji podatkowych PIT-11 oraz PIT-40 (wiele e-deklaracji tego samego typu w jednej wysyłce).

- okresowa archiwizacja danych

- można korzystać z modułu Raporty Mailowe, który pozwala na wysyłkę masowej informacji do klientów np. o kwotach VAT, podatek dochodowy do zapłaty ze wszystkimi niezbędnymi informacjami do dokonania przelewu.

Aktualizacja parametrów na rok 2015:

Kwota najniższego wynagrodzenia.

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Aktualizacja stawek odsetek za zwłokę od należności podatkowych.

UWAGA

Wersja trial ważna jest przez 30 dni lub 60 uruchomień programu. Po upływie tego czasu (lub po 60 uruchomieniu) działanie programu nie zostanie w żaden sposób ograniczone, a jedynie znacznie spowolnione.