Rozliczenie Płac RP 15.01.B

Rozliczenie Płac to program finansowo księgowy firmy Varico, przeznaczony do obsługi kadr w małych i średnich przedsiębiorstwach, skutecznie wspomaga zarządzanie płacami oraz danymi pracowników. Umożliwia prowadzenie ewidencji i rozliczeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenie, agencyjną i umowę o dzieło - automatyczne nalicza kwoty wynagrodzeń i zasiłki za czas nieobecności.

Rozliczenie Płac w tym wydaniu zawiera drugi etap zmian związanych z podatkiem VAT i tak zwaną ulgą za złe długi. Możliwe jest sporządzenie załącznika VAT-ZD do deklaracji VAT-7. W tym celu w programie został wprowadzony specjalny dialog umożliwiający swobodną edycję korekt.

W tej wersji wprowadzono:

- nowy wygląd okna głównego;

- dostosowanie do nowych regulacji w zakresie podatku VAT i podatku dochodowego: w tym m.in. dostosowanie do nowych zasad rozliczania VAT od samochodów, obowiązujących od 2014 r., w tym obsługa deklaracji VAT-26.

- nowe wzory deklaracji podatkowych oraz e-deklaracji m.in: PIT-28A (wersja 15), PIT-28B (wersja 13), PIT-11 (wersja 22), PIT-4R (wersja 5), PIT-8AR (wersja 5).

- możliwość masowego podpisania i wysyłki e-deklaracji podatkowych PIT-11 oraz PIT-40 (wiele e-deklaracji tego samego typu w jednej wysyłce).

- okresowa archiwizacja danych.

Aktualizacja parametrów na rok 2015:

Kwota najniższego wynagrodzenia.

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Aktualizacja stawek odsetek za zwłokę od należności podatkowych.