Error Lookup 2.0.6

Error Lookup to program, którego zadaniem jest udzielanie informacji na temat błędów, jakie wystąpiły przerwały prawidłowe działanie systemu Windows. Wystarczy tylko wpisać w okienku numer błędu, aby ukazał się jego opis - dostępny tylko w języku angielskim, dlatego też konieczna jest jego znajomość do używania tej aplikacji.

Error Lookup rozpoznaje błędy w kodzie systemu, DirectX, NTSTATUS (Native API), WinInet, Device Manager, STOP (BSOD), RAS/VPN, Ip Helper. Dostępny jest za darmo.