KeePass Password Safe Professional 2.29

KeePass Password Safe Professional jest narzędziem do przechowywania listy haseł w formie zaszyfrowanej. Dzięki niemu nie musisz się już troszczyć o zapomniane hasło logowania do jakiejś witryny, dodatkowego konta pocztowego lub do serwera.

KeePass Password Safe Professional potrafi przechowywać hasła z zaszyfrowanej bazie danych, składającej z jednego pliku, który można łatwo przenieść z jednego komputera na drugi lub ukryć. Aplikacja oferuje grupowanie haseł - Windows, Internet, moja strona WWW, a opcja "przeciągnij-upuść" pozwala na przeklejanie tajnych wyrazów bezpośrednio do innych aplikacji. Również pomocna okaże się opcja autouzupełniania nazwy użytkownika i jego hasła w aplikacjach.

KeePass Password Safe Professional pozwala na eksport danych do plików w różnym formacie (m.in…TXT, HTML, XML, CSV) lub import z innych zbiorów (np.. Password Safe v2 TXT lub CSV). Drukowanie listy odbywa się z poziomu menu kontekstowego. Aplikacja została napisana przy wykorzystaniu Microsoft Visual C++, więc nie jest konieczna instalacja dodatkowych bibliotek. Dostępne jest również polskie tłumaczenie interfejsu aplikacji.

Nowe wydanie to wprowadzenie ikonek o wysokiej rozdzielczości, opcji konfiguracji proxy, a także kilku dodatkowych funkcji.