GlassWire 1.0.45

GlassWire to program monitorujący połączenie sieciowe pod kątem dziwnego zachowania, które może świadczyć o włamaniu lub próbach naruszenia prywatności użytkownika. Gdy tylko takie zachowanie zostanie wykryte, wówczas użytkownik jest alarmowany, a wszystkie szczegóły zdarzenia podane do jego wiadomości. Ta darmowa aplikacja nie wymaga znajomości tematu, ponieważ wszystkie informacje podawane są w formie graficznej, gdzie zobaczyć można aktywność sieci podzieloną na rodzaje, użycie łącza oraz wykorzystanie sieci przez działające programy i usługi.

GlassWire rozpoznaje zagrożenia dzięki niespodziewanym zmianom plików, DNS i ARP. Użytkownik jest natychmiast informowany o podejrzanych modyfikacjach, dzięki czemu ma czas na reakcję. Jedną z zalet tego programu jest możliwość zdalnego nadzorowania sieci. Z podobnych aplikacji polecamy OSSEC oraz Snort.