Outlook4Gmail 4.4.0

Outlook4Gmail jest aplikacją dla posiadaczy kont pocztowych w Outlooku oraz Gmailu. Pozwala on na pełną synchronizację kontaktów z książek adresowych. Może być ona jednorazowa lub też odbywać się okresowo – użytkownik sam definiuje, co jaki czas aplikacja ma sprawdzać zmiany.

Outlook4Gmail działa dwukierunkowo, można jednak wybrać też opcję jednostronnej synchronizacji kontaktów. W najnowszej wersji dodano synchronizację dla wydarzeń zapisanych w kalendarzu, a także pól "File as" i :Spouse", wprowadzono również możliwość generowania "File as" dla kontaktów z Outlooka.