Rozliczenie Płac RP 15.02.A

Rozliczenie Płac to program finansowo księgowy firmy Varico, przeznaczony do obsługi kadr w małych i średnich przedsiębiorstwach, skutecznie wspomaga zarządzanie płacami oraz danymi pracowników. Umożliwia prowadzenie ewidencji i rozliczeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenie, agencyjną i umowę o dzieło - automatyczne nalicza kwoty wynagrodzeń i zasiłki za czas nieobecności.

Rozliczenie Płac w tym wydaniu zawiera drugi etap zmian związanych z podatkiem VAT i tak zwaną ulgą za złe długi. Możliwe jest sporządzenie załącznika VAT-ZD do deklaracji VAT-7. W tym celu w programie został wprowadzony specjalny dialog umożliwiający swobodną edycję korekt.

W tej wersji pojawiają się:

- nowa opcja "Przypomnienia", która umożliwia łatwe dodawanie ważnych wydarzeń oraz ich prezentację na dany okres, a przede wszystkim szybki do nich dostęp.

- możliwości wydruku list wynagrodzeń w ''Arkuszu wypłat wynagrodzeń''.

- nowe wzory oraz e-deklaracje dla CIT-8 w wersji 22.