HTTPS Everywhere (Firefox) 5.0.6

HTTPS Everywhere to wtyczka do Firefoxa i Chroma, która będzie wymuszała połączanie HTTPS na popularnych stronach. Rozszerzenie obsługuje takie strony jak Google czy Wikipedia.

HTTPS Everywhere w najnowszej wersji posiada funkcję Decentralized SSL Observatory, która będzie na ostrzegała przed lukami lub podrobionymi certyfikatami SSL. Rozszerzenie to zostało stworzone przez Electronic Frontier Foundation, czxyli ekspertów do spraw zachowania prywatności w sieci.

UWAGA Wersja dla Opery oraz Chrome znajdują się na sąsiednich stronach.