The Bat! Home Edition (64-bit) 7.1.8

The Bat! to jeden z najpopularniejszych programów do obsługi poczty elektronicznej. Program Posiada wiele zaawansowanych możliwości konfiguracyjnych, w tym m.in.: filtrowanie poczty, zapisywanie do archiwum, śledzenie powiązań odpowiedzi z przychodzącymi listami czy implementacja PGP.

The Bat! oferuje pełną obsługę protokołu IMAP4, edytor HTML, wtyczki antywirusowe a także wbudowany harmonogram z możliwościami przypominania oraz funkcję automatycznego zapisu danych (backupu). Przydatne mogą być również są także: kreator ustawień konta pocztowego , automatyczne otwieranie połączenia dial-up, czy też możliwość dodawania zdjęć do listy kontaktów. Wygodnym narzędziem dla użytkowników będą szablony, które możemy używać przy wysyłaniu poczty, a także narzędzie anty-spamowe, pozwalające unikać niechcianej poczty elektronicznej. Wprowadzono również Inbox Analyzer, czyli mechanizm automatycznego zarządzania naszą elektroniczną korespondencją.

Nowe funkcje

OAuth 2.0 – mechanizm uwierzytelniania dla Gmaila i Mail.ru

Opcja " Use Address Book display names " dla listy wiadomości

"Od (Address Book)" i "Do (Address Book)" kolumny listy wiadomości są już dostępne

EWS Autodiscover log został dodany do okna dialogowego "Utwórz nowe konto"

Priorytet, potwierdzenie/czytanie — opcje zostały dodane dla wysyłania wiadomości z kont EWS

Konto EWS: komunikaty przenoszenia i kopiowania wiadomości/elementów pomiędzy folderami

Usunięcie na serwerze wiadomości/elementów kont EWS

Opcja "Load Active Directory contacts" została dodana do własności właściwości konta EWS

Podczas pobierania elementów Exchange za pośrednictwem konta EWS, kontakty Active Directory są dostępne do pobierania

Opcja "Get only items later than:" dostępna dla kont EWS

Ulepszenia

W przypadku gdy HTTP proxy jest zdefiniowany w menu "Opcje\Sieć i administracja", zastępuje on opcje internetowe systemu operacyjnego, w tym EWS odkrycie i dostęp, odzyskiwanie obrazu przy użyciu wbudowanego modułu HTML, kontaktów Google, CardDAV i Gauss test

Po zakończeniu wyszukiwania, dźwięk jest opcjonalny

Czas utworzenia plików służy jako czas otrzymanej wiadomości otwartej z plików .EML

Poprawki

Wyszukiwanie jest dostępne w wirtualnych folderach

W oknie "Utwórz nowe konto" nie były podane ustawienia dla niektórych dobrze znanych serwerów mailowych

Kluczy rejestracyjnych z niektórych wiadomości nie można było kopiować i wkleić do menu rejestracja w programie, gdy w The Bat! została ustawiona przeglądarka HTML Windows

The Bat! nie prawidłowo obsługiwał pliki tekstowe Unicode i mógł tylko załadować pliki tekstowe w systemie Windows lub UTF-8, a w UTF-16 nie mógł. W rezultacie nie można było wyświetlać porady i wskazówki w UTF-16

Poprawki w RSS — nieoczekiwany błąd EXMLDocError, Szczegóły: " Element "content" does not contain a single text node" został wyeliminowany

Poprawiono błąd, który pojawiał się podczas zapisywania szablonu HTML, który zawierał tabele

Poprawiono błąd dostępu, który pojawiał się podczas kopiowania wiadomości z osadzonymi obrazami i Contact ID między skrzynkami pocztowymi

Podczas próby rejestracji The Bat! kluczem poprzedniej wersji, niepoprawnie wyświetlała się wersja zainstalowanego programu

Poprawiono błąd wyświetlania nagłówków wiadomości RSS

Poprawiono błąd, który powodował przeciek pamięci

W kontach EWS w polach Reply-To i In-Reply-To wyświetlają się poprawione dane

Poprawiono błąd dostępu, który pojawiał się przy pobieraniu obrazów zewnętrznych w wiadomościach HTML

W przypadku korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu, pobieranie dużej liczby wiadomości (1000 i więcej) doprowadzało do zamrożenia interfejsu programu

Danych książki adresowej z pola "Płeć" nie można było importować do pliku tekstowego (rozdzielanie znakami tabulacji)

Poprawiono błąd dostępu, który zapisywał się w dzienniku konta pocztowego

Wyszukiwanie w wiadomościach, które zostały znalezione w programie dzięki klawiszowi F7

Po otwarciu więcej niż pięciu wiadomości w osobnych oknach przeglądania, program wyświetla ostrzeżenie

Wiadomości RSS były wyświetlane nieprawidłowo

Błędy z mechanizmem uwierzytelniania dla IMAP kont (CRAM-MD5, NTLM, itp) zostały poprawione

Certyfikat "D-TRUST Root Class 3 CA 2 EV 2009" został dodany

Poprawiono błąd dostępu, który pojawiał się przy wyszukiwaniu kontaktów na serwerach LDAP

Błędy w nazwach folderów przy wyborze folderów dla Mail Ticker

( 0000635) Prawidłowe wyświetlanie sekcji "Działania" i elementu "Pobierz wzorze filtrowanie" w menu "Konto/Filtracja wiadomości\Selektywne pobieranie poczty"

( 0000596) Prawidłowe wyświetlanie elementu "Z załącznikami" w oknie dialogowym "Ustawienia zakładek listy wiadomości"

( 0000543) Prawidłowe wyświetlanie znaków w wynikach operacji menu "Folder\Porządki w folderach..."

( 0000637) Wyświetlanie linii w Centrum Połączenia

Prawidłowe wyświetlanie elementów w odniesieniu do szerokości i wysokości

Poprawiono błąd dostępu, który pojawiał się przy przetwarzaniu analizatorem skrzynki odbiorczej kont dużych rozmiarów