R2faktury 4.00 pl

Program komputerowy przeznaczony do obsługi sprzedaży. Umożliwia szybkie wystawianie faktur (lub rachunków jeśli firma nie jest płatnikiem VAT) oraz ich wydruk w estetycznej formie, rozliczanie płatności, windykację należności, wykonanie dowolnych zestawień. Dodatkowo zawiera moduł kasa/bank oraz moduł przelewów bankowych. Program został zaprojektowane na bazie wieloletnich doświadczeń z systemem turbofirma (około 1500 sprzedanych egzemplarzy). Szczególny nacisk położono na szybkość wprowadzania danych bez użycia myszki. W ofercie znajduje się od 1999 roku. Charakteryzuje się stosunkowo niską ceną, natychmiastowym wdrożeniem oraz prostą i intuicyjną obsługą, którą mogą szybko opanować nawet początkujący użytkownicy komputerów. System polecany przede wszystkim dla firm usługowych o dowolnym profilu działalności (nie prowadzi magazynu).

Wersja demonstracyjna posiada wszystkie możliwości pełnej wersji. Jedynym ograniczeniem jest zablokowanie wydruków i eksportu danych po 60 dniach od daty instalacji.