MDB Kasa 2.4.4 pl

Program przeznaczony do prowadzenia kasy. Pozwala wystawiać dokumenty KP i KW oraz tworzyć dzienne lub okresowe raporty kasowe. Rejestry mogą być prowadzone w różnych walutach. Dowolna liczba rejestrów, definiowane sposoby numerowania dokumentów pozwolą dostosować program do własnych potrzeb. Program pakietu MDB Firma. Wersja demonstracyjna posiada wszystkie funkcje pełnej wersji. Ograniczeniem jest tylko czasowe działanie programu.