EMCO Ping Monitor 5.2.7.4800

EMCO Ping Monitor jest aplikacją do nadzorowania połączenia sieciowego pomiędzy komputerem a hostem. Możemy przetestować jakość i szybkość połączenia w czasie rzeczywistym, a gdy zostanie ono przerwane, administrator może zostać powiadomiony o tym za pomocą e-maila lub też wiadomości SMS.

EMCO Ping Monitor posiada liczne opcje konfiguracyjne, dzięki czemu można dostosować go pod swoje konkretne potrzeby. Program oferuje liczne statystyki oraz możliwość sprawdzania hostów poprzez wpisanie adresu IP. Wersja darmowa programu pozwala na obsługę 5 hostów. Wszystkie gromadzone informacje mogą zostać zapisane pod postacią raportu.

Twórcą aplikacji jest EMCO.

Nowa edycja programu likwiduje zauważone w nim błędy, wprowadza także drobne usprawnienia.