FullRecall 1.2.26 pl

Program pomaga efektywnie zapamiętywać informacje, głównie poprzez wyznaczanie optymalnych interwałów pomiędzy powtórkami, a także dzięki tzw. aktywnym powtórkom (osoba ucząca sama przypomina sobie daną informacje przy pomocy pytania pomocniczego). Tym samym wzmacnia ślad pamięciowy w mózgu. Interwały (tj. odstępy w dniach pomiędzy powtórkami) w FullRecall są obliczane przez sztuczną sieć neuronową, która sama koryguje się po odebraniu informacji zwrotnych (którymi są oceny przy powtórkach), dostosując się do osoby uczącej.

Niezarejestrowana wersja ma limit rozmiaru bazy nauki do 500 elementów.