Zrzucik 2.2 pl

Przeznaczony jest do dokonywania zapisu w postaci plików graficznych JPG i BMP, określonej przez użytkownika części ekranu komputera. Funkcję tą program realizuje metodą czuwania na pasku Menu Start systemu WINDOWS w postaci widocznej ikony. Zostaje uaktywniony z chwilą wciśnięcia przez użytkownika kombinacji tzw. klawiszy (klawisz "Ctrl" i wybranej litery). Może on stanowić pomocne narzędzie podczas wykonywania różnego rodzaju prac dyplomowych i sprawozdań. Wykonywane komputerowo zdjęcia, wykresy i diagramy, poprzez wykorzystanie tego programu, mogą stać się niezbędnymi załącznikami takich prac.