Dekoder Elektronika 2.5.1.82 pl

Nowe wydanie polskiego programu dotąd znanego pod nazwą Dekoder Elektryka, za pomocą którego możliwe jest szybkie odczytywanie parametrów zarówno rezystorów jak i kondensatorów ceramicznych typu 1 i 2 kodowanych w większości stosowanych dziś standardów kodowania barwnego jak i cyfrowo-literowego. Możliwe jest także podawanie przez program kodu na podstawie zadanych parametrów. Poza tym do programu dołączone są gotowe zasady kodowania rezystorów i kondensatorów.

W drugim wydaniu wersji 2.5 programu usunięto kilka błędów przy pracy w trybie palety kolorów, zmieniono także interfejs tego trybu. Poza tym poprawiono nieznacznie instalator.