Mailbox Digger 3.0 pl

Mailbox Digger jest narzędziem służącym do bieżącego zarządzania skrzynkami e-mail na wielu kontach jednocześnie. Specyficznymi celami i zestawem funkcji uzupełnia on typowe programy pocztowe (takie jak Outlook lub Thunderbird) oraz witryny webmail - zwłaszcza kiedy ich wykorzystanie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Podstawowe funkcje programu Mailbox Diggera to:

- automatyczne powiadamianie o nowej poczcie przychodzącej, udostępnienie pełnej informacji o bieżącej zawartości skrzynki pocztowej, łącznie z podglądem poszczególnych wiadomości i możliwością otwarcia/zapisania załączników,

- umożliwienie usunięcia niechcianych wiadomości,

- w razie potrzeby umożliwienie także wysłania potwierdzenia przeczytania otrzymanej wiadomości lub też napisanie i wysłanie nowej.