Mark IT Now! 1.0 pl

Program do masowego podpisywania zdjęć przy wykorzystaniu zdefiniowanego tekstu, obrazu lub obu tych elementow (z możliwością ustawienia koloru, czcionki, przezroczystości, położenia, wyrównania, marginesów i innych parametrów).

Możliwość wyboru polskiego lub angielskiego języka. Program wymaga platformy .NET 2.0