Titawa 1.1 pl

Program jest przeznaczony do nauki alfabetu Morse'a. Posiada on ponadto możliwość opracowywania telegramów literowych i cyfrowych według obowiązujących w WP norm. Generacja regulowanego pod względem tonu (częstotliwości) i tempa (szybkości) sygnału może odbywać się za pomocą:

- telegramu przygotowanego zawczasu lub z chwilą uruchomienia programu;

- naciskanych przycisków klawiatury komputera;

- klucza telegraficznego.

Kluczem telegraficznym staje się, po wybraniu odpowiedniej opcji, dowolny przycisk (klawisz) klawiatury komputera. Generowany sygnał (wyjściowy) może być odtwarzany poprzez kartę dzwiękową komputera lub na głośniczku PC.