Mark IT Now! 1.0.2 pl

Program do masowego podpisywania zdjęć przy wykorzystaniu zdefiniowanego tekstu, obrazu lub obu tych elementow (z możliwością ustawienia koloru, czcionki, przezroczystości, położenia, wyrównania, marginesów i innych parametrów). W najnowszej wersji poprawiono błędy kodu, tłumaczenia i dodano właściwość skalowania okienka programu dla osób z niską rozdzielczoscią ekranu.

Możliwość wyboru polskiego lub angielskiego języka. Program wymaga platformy .NET 2.0

Poprawiono błąd związany z wyświetlaniem plików.