Czasowy Wyłącznik Komputera 2.21

Automatycznie wyłącza komputer, gdy nastąpi określone przez użytkownika zdarzenie. Może to być zamknięcie wybranej aplikacji, po podanym okresie bezczynności czy o wskazanej godzinie lub po upływie umówionego czasu.