CLI Language Interpreter 0.0.-1

CLI jest rozbudowanym językiem skryptowym, podobnym do PHP. Zawiera obsługę tablic, bitmap, działań na dużych liczbach naturalnych itp.