WinAudit 2.18 pl

Narzędzie diagnostyczne, które umożliwia uzyskanie podstawowych informacji o komputerze oraz systemie operacyjnym. Zaletą programu jest brak konieczności instalowania na dysku - aplikacja może zostać uruchomiona z dyskietki, pamięci USB lub płyty CD-R.

Program posiada wiele narzędzi diagnostycznych, pozwlających użytkownikowi na zebranie bardzo szczegółowych informacji o konfiguracji komputera. Wszystkie informacje można eksportować jako raporty do zewnętrznych dokumentow w formacie CSV, HTML, PDF, TXT, XML, wysłać je za pomocą poczty elektronicznej. W najnowszym wydaniu dodano polskie tłumaczenie oraz usunięto zgłoszone błędy aplikacji.