SystemIconExtractor 1.0 beta pl

Program do wyodrębniania ikon z plików -.EXE,*.DLL,*.BMP,*.BPL i *.ICO.