Audio Notes Recorder 4.0

Program do rejestrowania dźwięku z mikrofonu lub innego zewnętrzengo źródła, dostępnego poprzez kartę dźwiękową. Oferuje trzy tryby pracy: Normal, Spy oraz Voice Operated Recording. Nagranie może zostać zapisane w formacie WAV, MP3 lub w pliku wykonywalnym EXE.