nPlan 1.0.0 beta pl

Aplikacja przeznaczona do układania i edycji planu zajęć w placówkach oświatowych.

Program pozwala na:

1. uwzględnienie zasobów lokalowych szkoły (określenie ilości i typów sal lekcyjnych),

2. dokładny i szczegółowy opis zajęć (określenie bloków lekcyjnych, preferencji dotyczących sal i stopnia trudności przedmiotów),

3. ustalanie terminów odbywania zajęć dla poszczególnych nauczycieli, klas oraz sal, z uwzględnieniem zablokowanych,

4. określenie podziałów klas na grupy różnego typu (według płci, stopnia zaawansowania, itp.),

5. ręczne ułożenie lekcji o szczególnym znaczeniu,

6. wielokrotne automatyczne tworzenie całości planu z uwzględnieniem różnych warunków wstępnych,

7. ręczne optymalizowanie planu i przydzielonych sal,

8. wyświetlanie wielu widoków planu lekcji (indywidualny, jednodniowy, płachta), dających możliwość edycji.