FFh Hexadecimal Editor 0.3.1 beta

FFh 0.3.1 beta to edytor szesnastkowy, który nie wczytuje do pamięci operacyjnej całych plików. Przechowuje w niej jedynie te fragmenty, które uległy zmianom lub zostały dodane przez użytkownika. Rozwiązanie to pozwala na wygodną pracę z plikami o rozmiarach znacznie przekraczających ilość dostępnej pamięci RAM.

Wersja niestabilna.