Gabinet weterynaryjny 3.8 pl

Najnowsza wersja programu dla weterynarzy. Wspomaga prowadzenie gabinetu przez jednego lub kilku lekarzy. Zawiera moduły:

TERMINARZ (dla zapisów), LECZENIE, SZCZEPIENIA przeciwko wściekliźnie (+ wydruki zaświadczeń), SKLEPIK, oraz szereg raportów (kasowy, księgę kliniczną, zestawenia, deklaracje obrotu detalicznego lekami etc.), oraz generuje faktury VAT i prowadzi rozliczenia kwotowe.. Pozwala na automatyczne prowadzenie magazynu leków (rozliczania są prowadzone także w kontekście dostaw). Opcjonalnie mozliwe jest wprowadzanie zakupów z dyskietek dołączanych do faktur przez hurtownie. Wbudowana została procedura pozwalająca na szybką identyfikację i wgląd w leczenie zwierząt przywożonych z wypadków, zagubionych, czy z wszczepionym chipem.