Ewidencja 2007 1.0.15 pl

Program Ewidencja 2007 przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie pracowników. System przechowuje dane o przedmiotach i notuje wszelkie zmiany tych danych na przestrzeni czasu w postaci historii przedmiotu. Każda pozycja w ewidencji może być szczegółowo opisana poprzez następujące segmenty: nazwa, numer seryjny, cena zakupu, dostawca, numer faktury itd. (szczegóły w instrukcji użytkownika). Rozbudowane słowniki pozwalają na szczegółowe opisanie lokalizacji przedmiotu czy pracownika, któremu przypisujemy przedmiot itd. Przed instalacją oprogramowania należy pobrać i zainstalować darmowy serwer MySQL oraz MySQL-Connector-ODBC ze strony www.mysql.org (dział Download). Następnie należy przejść do instalacji oprogramowania. Podczas pierwszego uruchomienia program poprosi o skonfigurowanie adresu serwera (wpisujemy localhost jeżeli serwer MySQL jest zainstalowany lokalnie, albo adres IP w istniejącej sieci komputerowej). Używając hasła roota podanego podczas instalacji serwera należy utworzyć bazę programu. W systemach Windows XP z włączoną zaporą ogniową należy otworzyć port 3306. Freeware (również do celów komercyjnych).


Liczba pobrań: 649
Cena/licencja:Freeware
Producent/dystrybutor:IMPACT Krasnik
Rozmiar:3.45 MB
Nazwa pliku: ewidencja1015.exe

Ocena:
Twoja ocena:
Pobierz program Nowa wersja
Programy producenta
Liczba pobrań: 649
Cena/licencja:Freeware
Producent/dystrybutor:IMPACT Krasnik
Rozmiar:3.45 MB
Nazwa pliku: ewidencja1015.exe

Ocena:
Twoja ocena:
Pobierz program Nowa wersja
Programy producenta
Program miesiąca