CzasoWyłącznik 1.0 pl

CzasoWyłącznik jest to program, dzięki któremu komputer wyłączy się sam o danej godzinie lub za określony czas.

Funkcje:

- Wyłącz komputer

- Zamknij system

- Wyloguj

- Uruchom ponownie

Czas:

- Na wybraną godzinę

- Na wybrany czas ( np. za 20 min )