.Net Framework 3.5

Finalna wersja platformy .NET 3.5 - środowisko uruchomieniowe, czyli zestaw podstawowych bibliotek potrzebnych do uruchamiania aplikacji napisanych na platformę .NET.

Wersja .Net Framework 3.5 zawiera kilka nowych funkcji:

- integracja Language Integrated Query (LINQ)

- ASP.NET AJAX - efektywniejsze tworzenie aplikacji dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych;

- obsługa nowych protokołów do budowy serwisów WCF (m.in. AJAX, JSON, REST, POX, RSS, ATOM)

- pełna obsługa WF, WCF i WPF;

Więcej informacji można znaleźć tutaj

Aplikacja pobiera dane z Internetu