Proste Faktury 1.7 pl

Proste Faktury to program do sprawnego i wygodnego wystawiania wszystkich rodzajów faktur (VAT, VAT MP, VAT RR, VAT marża, pro forma, wewnętrzna, faktura i nota korygująca) oraz "zwykłych" rachunków - również w języku angielskim oraz walutach obcych. Program charakteryzuje się dalece uproszczonym i wygodnym interfejsem użytkownika - dzięki temu z jego obsługą bardzo dobrze radzą sobie nawet osoby o zupełnie minimalnym stopniu opanowania obsługi komputera. Inne ważne funkcje to m.in.:

- automatycznie uzupełniane bazy produktów i kontrahentów,

- edytor układu dokumentów (umożliwiający także wstawienie grafiki),

- drukowanie i zapisywanie (HTML) zestawień dokumentów, produktów i kontrahentów,

- drukowanie formularzy przelewów / wpłat gotówkowych,

- masowe wydruki wielu dokumentów jednocześnie,

- wymiana danych z innymi programami przez CSV,

- archiwizacja danych - automatyczna i na żądanie,

- powiązanie w jednym pakiecie z zestawem kalkulatorów "podatkowo-płacowowo-odsetkowych".