DreamMail 4.4.1.0

DreamMail jest interesującym darmowym klientem pocztowym wymagającym mało zasobów systemowych. Mimo niewielkich rozmiarów program posiada wszystkie spotykane w nowoczesnych klientach pocztowych POP3 zaawansowane rozwiązania.

DreamMail między innymi zawiera funkcje obsługi wielu użytkowników i szyfrowania emaili, kompresji i naprawy baz danych, filtrowania i wyszukiwania emaili, posiada prosty filtr antyspamowy, edytor szablonów, czytnik RSS, menadżera zarządzania kontaktami, opcję tworzenia notatek, możliwość uruchamiania w zasobniku systemowym wraz z wyskakującymi okienkami powiadomień o przychodzących emailach.

Na specjalną uwagę zasługuję funkcja zdalnego zarządzania kontami pozwalająca na przykład usuwać niechciane emaile bezpośrednio z serwera oraz funkcja Webmail pozwalająca zalogować się i wyświetlić w oknie programu konto w formie online co umożliwia zarządzanie bezpośrednio z programu wszystkimi zaawansowanymi funkcjami kont niedostępnymi poprzez większość klientów pocztowych.

Funkcja Webmail pozwala też na tworzenie specjalnych skryptów logowania w celu automatycznego logowania do konta online. Program posiada wyjątkowo rozbudowane możliwości konfiguracyjne. Użytkownik może praktycznie dostosować do swoich potrzeb wszystkie możliwe funkcje programu, sposób wyświetlania emaili i wyglądu interfejsu (program umożliwia pełną personalizację pasków narzędzi i obsługuje skórki), udostępnia użytkownikowi nawet tak zaawansowane ustawienia jak określenie wielkości używanych przez DreamMail zasobów systemowych (pamięć, liczba jednocześnie wykonywanych operacji). Z ciekawostek można wspomnieć o możliwości wysyłania anonimowych emaili oraz funkcji Mail Express pozwalającej na wysyłanie emaili z pominięciem serwera SMTP nadawcy.

Można też również DreamMaila na pamięciach przenośnych. Program jest stosunkowo nowy i z tego powodu nie jest pozbawiony wad czego przykładem mogą być kłopoty z kodowaniem polskich znaków (szczegółowe dane na ten temat można znaleźć na polskiej sekcji forum DreamMail Europe), ale jednocześnie szybko się rozwija więc miejmy nadzieje, że w najbliższej przyszłości wady te zostaną usunięte. Program korzysta z sinika Internet Explorera do wyświetlania zawartości emaili, więc do użytkowania DreamMaila wymagana jest instalacja IE w systemie.

Dostępny jest polski pakiet językowy.