Opakowania zwrotne 4.1 gold pl

Najnowsza wersja programu OPAKOWANIA ZWROTNE GOLD 3.3 pozwala na prowadzenie własnego magazynu z opcja remenentu na dowolny dzień oraz, tak jak w poprzednich edycjach, rozliczania klientów z wydanych i przyjętych opakowań.

W najnowszej wersji wprowadzono min. następujące zmiany:

1. Uaktualniono kod dla pracy w systemach Vista. Wprowadzono dodatkowe ogniwo w cyklu obrotu opakowaniami: KIEROWCÓW 3. Wprowadzo mozliwość dopisywania zakupów nowych i wycofywania starych opakowań.

4. Wykonywania remenentu także w układzie warościowym.

5. RAPORTY można wykonywać w nastepujących konfiguracjach:

- dla klientów (na dzień, lub dla zakresu dat)

- dla kierowców (na dzień, lub dla zakresu dat)

- remenent na wybrany dzień (z mozliwością korekty)

- eksport danych do Excela (np. aby wykonać analizy)

6. Zmodyfikowano pozostałe opcje: automatyczne generowanie dokumentów wydania i przyjęcia, archiwizację danych, oraz zastosowano nowe algorytmy obliczeń.