CRM Berberis 4.0.0.2 pl

System Berberis jest nowoczesnym rozwiązaniem informatycznym typu klient-serwer, stworzonym głównie z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. W zależności od wersji, może współpracować z różnymi serwerami baz danych: Oracle, bądź PostgreSQL. W zależności od konfiguracji może obsługiwać różne rodzaje firm, w tym handlowe, usługowe, produkcyjne i inne.

W wersji demonstracyjnej dostępne są wszystkie funkcjonalności systemu CRM Berbeis. Licencja demo jest nieograniczona czasowo, limitowana jest natomiast liczba wprowadzanych rekordów (zdarzeń, spraw, faktur, towarów i usług).

W wersji 4.0.0.2 wprowadzonych zostało kilka istotnych zmian:

- Nowa wizualizacja kalendarza. Bezpośrednio z poziomu kalendarza można wprowadzać nowe lub edytować istniejące przypomnienia, bez konieczności przełączania się na listę zdarzeń.

- Rozbudowano moduł serwisu o funkcję przekazywania prac odpowiedniemu serwisantowi. Wprowadzono możliwość dodawania zewnętrznych serwisantów, a dyspozycyjność wszystkich techników można sprawdzać na graficznym kalendarzu.

- Nowością w systemie jest baza wiedzy, która umożliwia gromadzenie w jednym miejscu ważnych, wykorzystywanych w firmie informacji i materiałów.