EuroFaktura+ 2.0.0 pl

EuroFaktura+ to nowoczesny system przeznaczony dla średnich i małych firm zawierający pełną gospodarkę materiałową z automatyczną wyceną magazynu. Umożliwia między innymi łatwe sporządzanie dokumentów i możliwość modyfikacji wyglądu ich wydruków, przeprowadzanie ewidencji ilościowo-wartościowej na magazynie, generowanie dokumentów zamówień, dokumentów rozchodowych oraz przychodowych, jak również sporządzanie dokumentów sprzedaży na podstawie dokumentów magazynowych.

EuroFaktura+ 2.0 zawiera:

-kartotekę stanów magazynowych,

-rejestr wystawionych dokumentów magazynowych,

-rejestr wystawionych dokumentów zamówień,

-rejestr wystawionych dokumentów ofertowych,

-rejestr wystawionych dokumentów sprzedaży,

-rejestr wystawionych dokumentów zleceń produkcyjnych,

-rejestr wystawionych dokumentów inwentaryzacyjnych,

-katalog atestów,

-katalog definiowania receptur dla zleceń produkcyjnych,

-katalog definiowania magazynów,

-katalog definiowania producentów,

-katalog kontrahentów wraz z adresami dodatkowymi i książką teleadresową,

-katalog towarów i usług,

-katalog użytkowników,

-katalog polskich kodów pocztowych,

-katalogi podziału geograficznego (kraje, województwa, powiaty),

-katalog walut i kursów,

-mechanizm inwentaryzacji,

-wbudowany graficzny edytor wzorów dokumentów,

-obcojęzyczne wzory dokumentów,

-raporty i zestawienia,

-informacje statystyczne,

-funkcje serwisowe.

EuroFaktura+ 2.0 umożliwia:

-prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej magazynu,

-uzyskanie pełnej informacji o stanach magazynowych (ilości towaru, zamówień, rezerwacji, itp.),

-zdefiniowanie receptur wykorzystywanych w zleceniach produkcyjnych,

-realizację zleceń produkcyjnych,

-sporządzanie dokumentów dla zleceń produkcyjnych,

-sporządzanie dokumentów zamówień,

-sporządzanie dokumentów ofertowych,

-sporządzanie dokumentów magazynowych, w tym również na podstawie dokumentów zamówień,

-sporządzanie dokumentów sprzedaży, w tym również na podstawie dokumentów magazynowych,

-fakturowanie w dowolnej walucie,

-obsługę faktur zaliczkowych,

-obsługę atestów,

-obsługę drukarki fiskalnej (POSNET, ELZAB),

-rezerwację towaru na magazynie,

-podgląd obrotów towaru na magazynie,

-przeprowadzenie inwentaryzacji,

-sporządzanie raportów i zestawień,

-przeglądanie statystyk sprzedaży i zakupu towarów,

-dokonywanie korekt ilości oraz ceny towarów na magazynie,

-definiowanie magazynów,

-definiowanie producentów,

-definiowanie dokumentów,

-dowolny system numeracji dokumentów,

-automatyczne wysyłanie dokumentów przy pomocy e-mail,

-definiowanie słowników,

-tworzenie kopii danych,

-eksport danych do wielu popularnych formatów (XLS, TXT, PDF, itd.),

-automatyczne pobieranie kursów walut przez Internet,

-dowolne filtrowanie danych i wyszukiwanie,

-tworzenie własnych wzorów dokumentów,

-tworzenie dokumentów na podstawie wzorców,

-wprowadzenie loga firmy pojawiającego się na wydrukach dokumentów,

-weryfikację poprawności numerów NIP, Regon oraz PESEL,

-definiowanie do 5 cenników,

-definiowanie własnego wyglądu ekranów (kolory, czcionki tekstu, układ kolumn i inne),

-ustawianie przez użytkownika wymagalności poszczególnych pól,

-wydruk kopert adresowych.