DeviceLock 6.3 build 14610

Program, który pozwala na zabezpieczenie napędów, portów szeregowych i równoległych, wejść USB itp. przez zablokowanie dostępu do takich urządzeń wybranym użytkownikom lub udzielenie go tylko w wybranym przedziale czasu.