PingInfoView 1.0

Niewielka aplikacja rozwijająca możliwości polecenia "ping". Pozwala na wykorzystanie komendy dla wielu stron jednocześnie lub według określonego harmonogramu. Efekty przedstawia w sposób graficzny.